ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI TANITIMI                

        

Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı: Elektriğin üretim aşamasından itibaren, üretim, iletim, dağıtım dahil, tüm yaşam alanlarında mevcut aydınlatma, makina, motor, elektrikli araç-gereçlerin beslemesi, çalıştırılması ve kontrolünü kapsayan bir alandır.

Sonuç olarak Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı; Hayatımızın doğrudan içerisinde yer alan, hayatı kolaylaştıran, modern hale getiren tüm enerji ve enerji teknolojilerini kapsayan bir alandır.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanını tercih eden öğrencilerimiz alana ait seçmiş oldukları bir dal üzerinden o dalın tüm bilgi ve becerilerini kazanarak teknisyen unvanı ile iş yeri açma belgesini hak ederek mezun olmakla birlikte üniversite kademesinde ise kendi alanları üzerine 2 yıllık meslek yüksekokulundan mezun olduklarında tekniker unvanı, 4 yıllık fakülte mezunu olduklarında mühendis unvanı alarak mezun olup iş hayatına başlar.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında:

1. Asansör Sistemleri Dalı

2. Endüstriyel Bakım Onarım Dalı

olmak üzere 2 dal mevcuttur.

Bu doğrultuda Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Alan altında yer alan dallarda ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı uygulanmaktadır.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanını tercih eden öğrenciler:

9.Sınıf kademesinde (Alan Ortak):

Mesleki Gelişim Atölyesi Dersi gördüğünde; Derslikte yeni çağ becerileri ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda “meslek etiği ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm, çevre koruma, girişimci fikirler, iş kurma ve yürütme, fikrî ve sınai mülkiyet hakları” konularında mesleki gelişim sağlayacak beceriler kazandırılır.

Temel Elektrik-Elektronik Atölyesi Dersi gördüğünde; Temel Elektrik ve Ölçme Atölyesi ile Temel Elektronik Atölyesinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik Tesisat Eğitim Seti, AC Devre Analizi Deney Seti, DC Devre Analizi Deney Seti, Güç Kaynağı Eğitim Seti, İleri Elektronik Deney Seti, Baskı Devre Eğitim Seti(Baskı Devre Odasında), Elektrik Tesisatı Kontrol Test Cihazı(Dijital Meger), Ölçü aletleri(Multimetre, LCRmetre, Lüksmetre, Takometre, Termometre vb.), El aletleri (Metre, Kumpas, Mikrometre, Kontrol kalemi, Pense, Tornavida, Havya, Lehim vb.) kullanmayı öğrenerek temel elektrik-elektronik ölçme, lehimleme ve baskı devre işlemleri, temel mekanik uygulamalarını ise iş tezgâhında sütunlu matkap, eğe ve mengene kullanmayı öğrenerek iş parçasını mekanik tekniğine uygun şekilde yapma işlemleri ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır.

10.Sınıf kademesinde öğrencilerimiz, 9.sınfta yerleştikleri ATP (Anadolu Teknik Programı) ve AMP (Anadolu Meslek Programı) programlarında yer alan dal veya dallardan bir tanesini tercih eder.

Asansör Sistemleri Dalını tercih eden öğrencilerimiz (AMP);

10.Sınıf kademesinde:

Kumanda Teknikleri Atölyesi Dersi gördüğünde; İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kumanda Teknikleri Atölyesinde Otomatik Kumanda Deney Seti kullanmayı öğrenerek elektrik makinelerinin kumanda devrelerini kurma işlemleri ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır.

Elektrik-Elektronik Esasları Dersi gördüğünde; Derslikte elektrik-elektronik devre hesaplamaları ve temel elektrik devre kanunları ile ilgili ortak bilgi kazandırılır.

Bilgisayarla Devre Dizaynı Dersi gördüğünde; Bilgisayar Laboratuvarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lisanslı bilgisayarlı simülasyon yazılımlarında (PROTEUS vb.) elektronik devreleri çizme, simülasyonlarını yapma ve baskı devrelerini çizme ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır.

 

11.Sınıf kademesinde:

Asansör Montaj Atölyesi Dersi gördüğünde; Asansör Sistemleri Zemin Kat ve Birinci Kat Atölyelerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Hız Kontrollü Asansör Eğitim Seti, Endüstriyel Motorlar Eğitim Seti, Yürüyen Bant Eğitim Seti, PLC Eğitim Seti(Çanta Tipi), Sensör-Transdüser Eğitim Seti ve Hidrolik-Pnömatik Sistemleri Atölyesinde Hidrolik-Elektrohidrolik Eğitim Seti ile Pnömatik-Elektropnömatik Eğitim Seti kullanmayı öğrenerek asansör montajı yapma ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır.

Asansör Bakım Onarımı Dersi gördüğünde; Asansör Sistemleri İkinci Kat Makine Dairesi Atölyesinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Mikrodenetleyici Eğitim Seti kullanmayı öğrenerek asansörün bakımını ve onarımını yapma ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır.

Bilgisayarlı Asansör Tasarımı Dersi gördüğünde; Bilgisayar Laboratuvarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lisanslı bilgisayarlı simülasyon yazılımlarında (AUTOCAD vb.) bilgisayarlı çizim işlemlerini, aydınlatma tasarım işlemlerini ve bilgisayarlı asansör tasarımlarını yapma ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır.

12.Sınıf kademesinde:

AMP (dal seçimi fark etmeksizin) 12.sınıfta eğitim-öğretim gören öğrenciler; Haftanın 3 iş günü “İşletmelerde Mesleki Eğitim” dersi adında işletmede beceri eğitimi görürler. Haftanın geri kalan 2 iş gününde okulda akademik derslerden bazılarını ve seçmeli meslek derslerinden bazılarını ders olarak görürler.

Endüstriyel Bakım Onarım Dalını tercih eden öğrencilerimiz (ATP ve AMP);

 

10.Sınıf kademesinde:

Kumanda ve Kontrol Atölyesi Dersi gördüğünde; İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik Makineleri ve Kontrol Sistemleri Laboratuvarında Otomatik Kumanda Deney Seti ve Hidrolik-Pnömatik Sistemleri Atölyesinde Hidrolik-Elektrohidrolik Eğitim Seti ile Pnömatik-Elektropnömatik Eğitim Seti kullanmayı öğrenerek elektrik makinelerinin kumanda devrelerini kurma işlemleri ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır.

Elektrik-Elektronik Esasları Dersi gördüğünde; Derslikte elektrik-elektronik devre hesaplamaları ve temel elektrik devre kanunları ile ilgili ortak bilgi kazandırılır.

Bilgisayarla Devre Dizaynı Dersi gördüğünde; Bilgisayar Laboratuvarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lisanslı bilgisayarlı simülasyon yazılımlarında (PROTEUS vb.) elektronik devreleri çizme, simülasyonlarını yapma ve baskı devrelerini çizme ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır.

11.Sınıf kademesinde:

Otomasyon Atölyesi Dersi gördüğünde; Endüstriyel Kontrol Sistemleri Atölyesi ile Endüstriyel Elektrik Laboratuvarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak PLC Eğitim Seti (Masa Tipi), Sensör Eğitim Seti, Servo Motor Eğitim Seti ve Ardışık Kontrol Laboratuvarında Step Motor Eğitim Seti, İnverter Eğitim Seti, Ayırıcı-OG Sigorta Eğitim Seti, Kesici Eğitim Seti, Topraklama Eğitim Seti, Pano Montajı Eğitim Seti kullanmayı öğrenerek Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak PLC ve otomasyon uygulamalarını yapma ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır.

Endüstriyel Elektronik Dersi gördüğünde; Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi Laboratuvarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak İleri Elektronik Deney Seti, Lojik Deney seti, Amplifikatör Eğitim Seti, Sensör Eğitim Seti ve Dijital elektronik Laboratuvarında Dijital Elektronik Deney Seti kullanmayı öğrenerek çeşitli endüstriyel elektronik devrelerini yapma ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır.

Mikrodenetleyici ve Kodlama Dersi gördüğünde; Mikrodenetleyiciler Laboratuvarında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Mikrodenetleyici Eğitim Seti (PIC, ARDUINO vb.) kullanmayı öğrenerek mikrodenetleyici devreleri yapma ve kodlama ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır.

12.Sınıf kademesinde:

ATP 12.sınıfta eğitim-öğretim gören öğrenciler; Haftanın 5 iş günü, bazı akademik derslerin yanında, üniversite sınavına hazırlık amaçlı “Akademik Destek Dersleri” görürler.

ATP 12. sınıfta eğitim-öğretim gören öğrenciler; Stajlarını, 10.sınıfı veya 11.sınıfı bitirdikleri yaz dönemlerinde tamamlar.