• Endüstriyel Bakım Onarım Dalı 
  • Asansör Dalı

 

Elektrik elektronik teknolojisi alanı; elektriğin üretim aşamasından itibaren, iletim, dağıtım dahil, tüm yaşam alanlarında ki aydınlatma, makina, motor, elektrikli araç - gereçlerin beslemesi, çalıştırılması ve kontrolünü kapsayan alanlardır. Kısaca hayatımızın doğrudan içerisinde yer alan, hayatı kolaylaştıran, modern hale getiren tüm enerji ve teknolojileri kapsamaktadır. 

 

Elektrik elektronik gelişmeler, sanayide çok geniş alanları etkilediğinden; bütün ülkelerde stratejik öneme sahip olup, bu sektörlerde sektör ve devlet işbirliğinde bu alana ait özel planlamalar yapılmaktadır. Küreselleşen dünyada rekabet arttıkça bu alandaki çalışmalar, gelişmeler daha da önem kazanmaktadır. Ülkeler sanayinin rekabet gücünün artması için özel politikalar üretmekte, teknik eğitimde sanayi ile işbirliği içerisinde eğitim ortamlarındaki gelişim desteklenmektedir