ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI TANITIMI                

        

Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı: Elektriğin üretim, iletim, dağıtım dahil, tüm yaşam alanlarında mevcut aydınlatma, makina, motor, elektrikli araç-gereçlerin beslemesi, çalıştırılması ve kontrolünü kapsayan bir alandır.

Sonuç olarak Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı; Hayatımızın doğrudan içerisinde yer alan, hayatı kolaylaştıran, modern hale getiren tüm enerji ve enerji teknolojilerini kapsayan bir alandır.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanını tercih eden öğrencilerimiz alana ait seçmiş oldukları bir dal üzerinden o dalın tüm bilgi ve becerilerini kazanarak teknisyen unvanı ile iş yeri açma belgesini hak ederek mezun olmakla birlikte üniversite kademesinde ise kendi alanları üzerine 2 yıllık meslek yüksekokulundan mezun olduklarında tekniker unvanı, 4 yıllık fakülte mezunu olduklarında mühendis unvanı alarak mezun olup iş hayatına başlar.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında:

1. Asansör Sistemleri Dalı

2. Endüstriyel Bakım Onarım Dalı

olmak üzere 2 dal mevcuttur.

Bu doğrultuda Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Alan altında yer alan dallarda ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı uygulanmaktadır.

Bu programı tamamlayan öğrenciye;

Yeni çağ becerileri ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda “meslek etiği ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm, çevre koruma, girişimci fikirler, iş kurma ve yürütme, fikrî ve sınai mülkiyet hakları” konularında mesleki gelişim sağlayacak beceriler kazandırılır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel elektrik-elektronik, ölçme ve temel mekanik uygulamalarını tekniğine uygun şekilde yapma ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;

Asansör Sistemleri Dalında;

ü  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik makinelerinin kumanda devrelerini kurma becerileri kazandırılır.

ü  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik-elektronik devre hesaplamaları ve temel elektrik devre kanunları deneylerini yapma becerileri kazandırılır.

ü  İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarlı simülasyon yazılımlarında elektronik devreleri çizme, simülasyonlarını yapma ve baskı devrelerini çizme becerileri kazandırılır.

ü  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak asansör montajı yapma becerileri kazandırılır.

ü  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak asansörün bakımını ve onarımını yapma becerileri kazandırılır.

ü  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı çizim işlemlerini, aydınlatma tasarım işlemlerini ve bilgisayarlı asansör tasarımlarını yapma becerileri kazandırılır.

Endüstriyel Bakım Onarım Dalında;

ü  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre elektrik makineleri ile ilgili kumanda devreleri, Hidrolik-Pnömatik devreleri ve endüstriyel elektrik sistemleri kurma becerileri kazandırılır.

ü  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik-elektronik devre hesaplamaları ve temel elektrik devre kanunları deneylerini yapma becerileri kazandırılır.

ü  İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarlı simülasyon yazılımlarında elektronik devreleri çizme, simülasyonlarını yapma ve baskı devrelerini çizme becerileri kazandırılır.

ü  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak PLC ve otomasyon uygulamalarını yapma becerileri kazandırılır.

ü  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini çeşitli endüstriyel elektronik devrelerini yapma becerileri kazandırılır.

ü  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mikrodenetleyici devreleri yapma ve kodlama becerileri kazandırılır.