ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ ALANI TANITIMI       

 

        Son yıllarda hızlı bir gelişim sürecine giren endüstride otomasyon sistemlerinin önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaya başlanmış ve bu alanda nitelikli iş gücü ihtiyacı artmıştır. Gelişmiş ülkelerde bu sektöre yönelik eğitim faaliyetleri artmaktadır. Ülkemizde de ihracatta endüstriyel sistemlerin payı hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir.

Dünyada bu tip eğitim faaliyetleri ön plana çıkarken ülkemizde de bu sektöre yönelik eğitim faaliyetlerine önem verilmektedir. Yukarıda sayılan tespitler ve analizler sonucunda sektörün otomasyon teknolojileri alanında yetişmiş nitelikli iş gücü ihtiyacını gidermek için Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanının rolü büyüktür. Mesleki ve teknik eğitiminin ana hedeflerinden olan, sanayiye nitelikli iş gücünü yetiştirmek için yazılım ve donanım eğitimi oldukça önem arz etmektedir. Özellikle yeni nesil teknolojik özellikleri ve çoklu platformları destekleyen programlama dilleri, görüntü işleme, yapay zekâ algoritmaları, mikrodenetleyiciler, PLC, güç ve kumanda elemanlarının kullanımları ve robot kol uygulamalarını öğrenmek istihdam sahalarınızı oldukça geniş tutacaktır.

Bu nedenle yeni meslekler için öğretimde mevcut programların gençlerin iş yaşamlarına hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmaları ve dünyadaki dönüşümü anlamlandırmaları için büyük veri ile karar alma, yapay zekânın temel kavramları ve uygulamaları gibi yetkinlikleri için öğretim yeni programında disiplinler arası bakış açısı ile yer alması da önemli görünmektedir.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanında;

1.      Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri dalı yer almaktadır.

Bu doğrultuda Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.

            Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Alanını tercih eden öğrenciler:

9.Sınıf kademesinde:

Mesleki Gelişim Atölyesi Dersi gördüğünde; Derslikte yeni çağ becerileri ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda “meslek etiği ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm, çevre koruma, girişimci fikirler, iş kurma ve yürütme, fikrî ve sınai mülkiyet hakları” konularında mesleki gelişim sağlayacak beceriler kazandırılır.

Atölye Dersi gördüğünde; Atölyede iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak AC Devre Analizi Deney Seti, DC Devre Analizi Deney Seti, Güç Kaynağı Eğitim Seti, Dijital Elektronik Deney Seti,  Baskı Devre Eğitim Seti(Baskı Devre Odasında), Ölçü aletleri(Multimetre, Osilaskop vb.), El aletleri (Metre, Kumpas, Mikrometre, Kontrol kalemi, Pense, Tornavida, Havya, Lehim vb.) kullanmayı öğrenerek temel elektrik-elektronik ölçme, lehimleme ve baskı devre işlemleri, temel mekanik uygulamalarını ise iş tezgâhında sütunlu matkap, eğe , mengene , torna , freze gibi makine ve ekipmanları kullanmayı öğrenerek iş parçasını mekanik tekniğine uygun şekilde yapma işlemleri ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır.

Elektroteknik Dersi gördüğünde; ; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel elektrik devre elemanlarının, elektriksel büyüklüklerin, seri ve paralel devrelerin ölçümünü ve hesaplamalarını, pasif ve yarı iletken devre elemanlarının seçimini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılıp aynı zamanda bu devre elemanlarının Multimetre, Osilaskop gibi ölçü aletlerinden faydalanarak nasıl ölçeceğini ve sağlamlık kontrollerinin nasıl yapılacağı kazandırılır.

 

 

10.Sınıf kademesinde:

Modelleme Ve Montaj Dersi gördüğünde; Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak son teknoloji bilgisayar sınıflarımızda 3D katı modelleme programlarımız kullanılarak katı modellemeleri yapmayı ve katı modeli yapılan parçaları montaj ortamında birleştirerek simülasyon yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Sensörler Dersi gördüğünde; Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak endüstride kullanılan sensör ve transdüseri okulumuzca belirlenmiş olan sensör eğitim setleri ile kavramlarını, ölçülebilen fiziksel nicelikleri açıklama ve bu nicelikleri algılayan sensörleri seçme ile ilgili bilgiler kazandırılır.

Atölye Dersi gördüğünde; Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Endüstriyel Motorlar Eğitim Seti, Servo ve Step Motor Eğitim Seti, PLC Eğitim Seti, Asenkron motor setleri, Elektro-Pnömatik Eğitim Seti, PIC ve Arduino Eğitim seri gibi deney ve eğitim setlerimizden yararlanarak sayısal işlemler, temel kumanda ve güç devreleri, PLC bağlantıları, elektropnömatik devreleri ve mikrodenetleyici uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırılır.

11.Sınıf kademesinde:

Mekatronik Sistemler Dersi gördüğünde; Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak endüstride kullanılan mekatronik sistemlerde montaj, demontaj, bakım ve onarım yapma ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırılır.

Otomatik Üretim Dersi gördüğünde; Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak CNC frezede, CNC tornada talaşlı imalat, CNC makinelerinin programlanması, endüstriye uygun robot kol programlama, CNC ve robot kol ile birlikte uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılır.

Atölye Dersi gördüğünde; Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak son teknoloji bilgisayar sınıflarımızda görsel programlama dilini kullanarak, temel programlama, port kontrolü, SQLite veri tabanı ve mobil programlama uygulamaları yaparak endüstriye uygun programlama veri yönetimi ve mobil arayüz tasarımı ile ilgili beceriler kazandırılır.

12.Sınıf kademesinde:

ATP 12.sınıfta eğitim-öğretim gören öğrenciler; Haftanın 5 iş günü, bazı akademik derslerin yanında, üniversite sınavına hazırlık amaçlı “Akademik Destek Dersleri” görürler.

ATP 12. sınıfta eğitim-öğretim gören öğrenciler; Stajlarını, 10.sınıfı veya 11.sınıfı bitirdikleri yaz dönemlerinde tamamlar.

AMP 12.sınıf eğitim-öğretim gören öğrenciler, Haftanın 3 iş günü Orta öğretim hayatında öğrendikleri teorik ve mesleki bilgileri işyeri eğitimlerine giderek profesyonel anlamda iş hayatına hazırlık yaparlar. Haftanın geriye kalan 2 iş günü ise okula gelerek “Akademik Dersler” eğitimleri devam eder.

Bunların haricinde bölümümüz öğrencileri amaçlarına yönelik “Seçmeli Dersler” ile desteklenmektedir.