Amacımız; okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır. 


HİZMET ALANLARI 


Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz; 


Okula yeni başlayan öğrencilere rehberlik servisinin ilkelerinin tanıtılması. 


Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması. 


Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması. 


Meslek alanları ve üniversiteye giriş sistemine ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla üniversite ve meslek tanımları, üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmesi. 


Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup konuşmalarının yapılması. 


Velilere Yönelik Hizmetlerimiz; 


Öğrencilere yapılan çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda; 


Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması. 


Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, anne baba tutumları konularında bilgilendirme çalışmaları. 


Bilgilendirici kitap, kitapçık ve broşürlerin hazırlanması