MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN ÖNCELİKLERİ

Sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmektir.

· Öğrencileri Millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıyla yetiştirmek.

· İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek.

· Mesleki ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek.

· Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak.

· Mesleki ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek.