Meslekî ve teknik eğitim okulundan mezun olan öğrenci eğitim gördüğü meslek alanıyla ilgili; 

 

• Diplomaya sahip olur. 

• İş yeri açma belgesine sahip olur. 

• Teknisyenlik ünvanına sahip olur. 

• EUROPASS Sertifika Eklerine sahip olur. 

 

Öğrencilerimiz liseyi bitirdiklerinde eğitim gördükleri alan ve dalda hem diploma hem de iş yeri açma belgesine sahip olup teknisyenlik ünvanı kazanırlar. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz; aldığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge ve yurt dışı iş başvurularında, eğitim sertifikalarını ve diplomalarını sunma ve açıklama konusunda yardımcı olan EUROPASS Sertifikasına ve mesleki eğitim gördüğü veya staj yaptğı işletmenin adını gösterir belgeye sahip olurlar