Ramazan KATKICI

Ramazan KATKICI

OKUL MÜDÜRÜ

ramazankatkici@antalyaosbteknikkoleji.com

Yılmaz BEKDAŞ

Yılmaz BEKDAŞ

OKUL MÜDÜR YRD.

yilmazbekdas@antalyaosbteknikkoleji.com

Zeki TOSUN

Zeki TOSUN

TEKNİK BİLİMLER MÜDÜR YARD.

zekitosun@antalyaosbteknikkoleji.com