PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

 

Amacımız; okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır.

 

HİZMET ALANLARI

 

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz;

·         Okula yeni başlayan öğrencilere rehberlik servisinin ilkelerinin tanıtılması.

·         Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.

·         Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması.

·         Meslek alanları ve üniversiteye giriş sistemine ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla üniversite ve meslek tanımları, üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.

·         Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup konuşmalarının yapılması.

·         Akademik ve Kişisel gelişimleri için öğrencilere alanın uzmanları tarafından her ay plandan farklı konularda seminerlerin verilmesi.

·         Problemlerinin tek başına üstesinden gelemeyen öğrencilere yönelik okul psikolojik danışmanı tarafından bireysel görüşmelerin yapılması.

·         Genel tarama sonrası benzer problemleri olan 9-11 kişilik gruplara psikolojik destek verilmesi.

 

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz;

·         Veli – Okul – Öğrenci üçgeninde sağlıklı iletişim kurulmasına, velilerin gerek duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin planlanıp ilgili desteğin verilmesi.

·         Anne-babaların çocuklarının fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerinin her aşamasında gerekli olan yetenek ve anlayışı kazanmalarına yardımcı olan “Aile Eğitimleri” kapsamında alanın uzmanları tarafından her ay farklı konularda seminerlerin verilmesi.

·         Öğrencilere yapılan çalışmalar kapsamında velilerimizle iş birliğine önem verilmektedir.

  -  Bu doğrultuda;

·         Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.

·         Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, anne baba tutumları konularında bilgilendirme çalışmaları.

·         Bilgilendirici kitap, kitapçık ve broşürlerin hazırlanması.

 

Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz;

·         Öğretmenlerin Eğitsel ve Kişisel Gelişim Becerilerine Destek Sağlamak amacıyla alanın uzmanlarından eğitim danışmanlığı hizmeti alınması.

·         Olumlu eğitim ortamı oluşturabilmek için akademik (uzman eğitici öğretmenler öncelikli) pedagojik formasyon becerilerini geliştirmek.

·         Uzmanlar tarafından öğretmenlere ve Okul Psikolojik danışma Servisine Süpervizyon Desteği Sağlanması.

·         Öğrencilerinin Gelişimine yönelik, öğretmenlere mesleki ve kişisel gelişim içerikli eğitimler vermek.

 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK FAALİYETLERİ

 

Öğrencilere Yönelik Yapılan Faaliyetler

- Doç. Dr. Mustafa USLU Tarafından “Öfkemi Nasıl Yönetebilirim?”  Konulu Seminer

- Doç. Dr. Mustafa USLU Tarafından “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Özellikler’’ Konulu Seminer

- Doç. Dr. Orhan GÜRSU Tarafından “Bağımlılık ve İrade Eğitimi” Semineri

- Okul Psikolojik Danışmanı Aybala DÖNMEZ Tarafından “Affetmeyi Geliştirme Psiko-eğitim Programı'nın Uygulanması

- Okul Psikolojik Danışmanı Aybala DÖNMEZ Tarafından Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması

- Doç. Dr. Mustafa USLU Tarafından “Sınav Kaygısı”  Konulu Seminer

- Doç. Dr. Mustafa USLU Tarafından “Sosyal Medya Bağımlılığı” Konulu Seminer

Velilerimize Yönelik Yapılan Faaliyetler

- Prof. Dr. Üstün Dökmen Tarafından “Ailede Kaliteli İletişim” Semineri

- Doç. Dr. Mustafa USLU Tarafından “Çocuklara Sorumluk ve Özgüven Kazandırma” Semineri

- Doç. Dr. Mustafa USLU Tarafından ‘’Eyvah Evde ERGEN Var!’’ Konulu Seminer

- Doç. Dr. Mustafa USLU Tarafından velilere verilen “Aile İçi ve Çocuklarla İletişim” Semineri

- Doç. Dr. Mustafa USLU Tarafından “Yılın Sonu, Yaz Tatiline Girerken” Söyleşisi

Öğretmenlere Yönelik Yapılan Faaliyetler

- Prof. Dr. Üstün Dökmen Tarafından “Okulda Kaliteli İletişim” Semineri

- Yazar-Konuşmacı Polat Doğru Tarafından “İç Motivasyonda Sürdürebilirlik (Mesleğini Sevmek) Konulu Eğitim

- Yazar-Konuşmacı Polat Doğru Tarafından “Z ve Alfa Kuşağı ile İletişim” Konulu Eğitim

- Doç. Dr. Mustafa USLU Tarafından “İş Yaşamında Stresle Başa Çıkma” Semineri

- Doç. Dr. Mustafa USLU Tarafından Öğretmenlik Becerileri (Uygulamalı) Eğitimi

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK FAALİYETLERİ 

 

Öğrencilere Yönelik Yapılan Faaliyetler

- Doç. Dr. Mustafa USLU Tarafından “Öfkemi Nasıl Yönetebilirim?”